Nâng cao tính bền vững cho Khách hàng và Người tiêu dùng

Nâng cao tính bền vững cho khách hàng và người tiêu dùng

Đạt được mục tiêu bền vững hơn cùng với khách hàng

Nâng cao mức độ bền vững là một mục tiêu quan trọng của nhiều khách hàng – cũng như của chúng tôi. Chúng tôi đang đồng hành và hỗ trợ khách hàng thông qua các giải pháp chất kết dính sáng tạo. Ngoài tính bền vững của sản phẩm, chúng tôi cũng nỗ lực để đảm bảo rằng khách hàng được hưởng các lợi ích sinh thái thông qua việc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi; chẳng hạn, tesa® Bond & Detach giúp các linh kiện điện thoại thông minh có thể tái chế được và có thể được tháo gỡ dễ dàng mà không để bất kỳ chất kết dính nào sót lại. Mục tiêu là làm cho những đóng góp này trở nên rõ ràng hơn trong tương lai.

Các mục tiêu phát triển bền vững chính của chúng tôi đến năm 2030

  • Khách hàng có thể dùng các giải pháp chất kết dính sáng tạo có sẵn của chúng tôi để góp phần nâng cao tính bền vững cho các quy trình và ứng dụng.
  • Chúng tôi sẽ khiến những đóng góp tích cực này có ý nghĩa.