Băng keo màng phim

Băng keo màng phim hai mặt khá mỏng, kích thước ổn định, và lý tưởng dùng để gắn kết với bề mặt phẳng, nhẵn như kính, kim loại và nhựa không lồi lõm.Hiển thị bộ lọc
tesa® 4917
Specifications
PP film
acrylic cải tiến
90 µm
tesa® 4963
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
110 µm
30 %
tesa® 4965
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %
tesa® 4967
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %
tesa® 4968
Specifications
Film PVC
acrylic cải tiến
295 µm
130 %
tesa® 4970
Specifications
Film PVC
acrylic cải tiến
225 µm
20 %
tesa® 4972
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %
tesa® 6190 Combitape
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
30 %
tesa® 6917
Specifications
PP film
acrylic cải tiến
90 µm
tesa® 6965
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %
tesa® 51865
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
165 µm
55 %
tesa® 51903
Specifications
Film PVC
acrylic
86 µm
40 %
tesa® 51908
Specifications
PP film
acrylic cải tiến
100 µm
140 %
tesa® 51960
Specifications
film được gia cố bằng sợi
acrylic cải tiến
248 µm
80 %
tesa® 51966
Specifications
PET
acrylic
200 µm
55 %
tesa® 51970
Specifications
PP film
acrylic cải tiến
220 µm
150 %
tesa® 51977
Specifications
PP film
acrylic cải tiến
240 µm
20 %
tesa® 61908
Specifications
PP film
acrylic cải tiến
100 µm
140 %
tesa® 61970
Specifications
PP film
acrylic cải tiến
220 µm
150 %
tesa® 64620
Specifications
PP film
cao su tổng hợp
185 µm
700 %
tesa® 64621 công nghiệp
Specifications
PP film
cao su tổng hợp
90 µm
tesa® 64624
Specifications
BOPP
cao su tổng hợp
175 µm
140 %
tesa® 64993
Specifications
PP film
acrylic cải tiến
240 µm
20 %
tesa® 68597
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %