Băng keo màng phim

Băng keo màng phim hai mặt khá mỏng, kích thước ổn định, và lý tưởng dùng để gắn kết với bề mặt phẳng, nhẵn như kính, kim loại và nhựa không lồi lõm.Hiển thị bộ lọc

tesa® 4917

Specifications
PP film
acrylic cải tiến
90 µm

tesa® 4963

Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
110 µm
30 %

tesa® 4965

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %

tesa® 4967

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %

tesa® 4968

Specifications
Film PVC
acrylic cải tiến
295 µm
130 %

tesa® 4970

Specifications
Film PVC
acrylic cải tiến
225 µm
20 %

tesa® 4972

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %

tesa® 6190 Combitape

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
30 %

tesa® 6917

Specifications
PP film
acrylic cải tiến
90 µm

tesa® 6965

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %

tesa® 51865

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
165 µm
55 %

tesa® 51903

Specifications
Film PVC
acrylic
86 µm
40 %

tesa® 51908

Specifications
PP film
acrylic cải tiến
100 µm
140 %

tesa® 51960

Specifications
film được gia cố bằng sợi
acrylic cải tiến
248 µm
80 %

tesa® 51966

Specifications
PET
acrylic
200 µm
55 %

tesa® 51970

Specifications
PP film
acrylic cải tiến
220 µm
150 %

tesa® 51977

Specifications
PP film
acrylic cải tiến
240 µm
20 %

tesa® 61908

Specifications
PP film
acrylic cải tiến
100 µm
140 %

tesa® 61970

Specifications
PP film
acrylic cải tiến
220 µm
150 %

tesa® 64620

Specifications
PP film
cao su tổng hợp
185 µm
700 %

tesa® 64624

Specifications
BOPP
cao su tổng hợp
175 µm
140 %

tesa® 64993

Specifications
PP film
acrylic cải tiến
240 µm
20 %

tesa® 68597

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %