"Chúng tôi tạo ra các giải pháp kết dính để cải thiện công việc, sản phẩm và cuộc sống của khách hàng".

Nhiệm vụ của Chúng tôi

Thông tin thêm về chúng tôi

Cam kết của Chúng tôi về Tính bền vững
Đọc thêm
Tính bền vững

Cam kết của chúng tôi về tính bền vững

Đọc thêm
tesafilm in 1936
Đọc thêm
Lịch sử của chúng tôi

Câu chuyện thành công của tesa bắt đầu với sự phát triển không thành công của băng keo.

Đọc thêm
Hai người gặp nhau trong văn phòng
Đọc thêm
Nghề nghiệp

Chúng tôi có nhiều loại công việc khác nhau.

Đọc thêm
tesa Building - Always close to you
Đọc thêm
Luôn ở gần bạn

Các trụ sở, văn phòng, nhà máy sản xuất và công ty con của chúng tôi.

Đọc thêm

Phát triển Sản phẩm và Công nghệ

Làm việc trong Lĩnh vực Phát triển Sản phẩm và Công nghệ
Phát triển Sản phẩm và Công nghệ

Thế giới công nghệ kết dính hấp dẫn

Bạn muốn tìm hiểu thêm về công nghệ kết dính? Đọc thêm

Ban Điều hành Toàn cầu

Board tesa

Dr. Jörg Diesfeld

Chief Financial Officer

Dr. Norman Goldberg

Chief Executive Officer

Angela Cackovich

Direct Industries

Dr. Andreas Mack

Consumer

Dr. Jörg Diesfeld

Chief Financial Officer

Đọc thêm

Dr. Norman Goldberg

Chief Executive Officer

Đọc thêm

Angela Cackovich

Direct Industries

Đọc thêm

Dr. Andreas Mack

Consumer

Đọc thêm

Dr. Jörg Diesfeld

Chief Financial Officer

Dr. Norman Goldberg

Chief Executive Officer

Angela Cackovich

Direct Industries

Dr. Andreas Mack

Consumer

Gặp gỡ mọi người

Trở thành một người giỏi toàn diện như Linda Schleining
Trở thành Người giỏi Toàn diện ở Nước ngoài

Với sự chủ động, linh hoạt và tự tin, trong 5 năm, Linda đã đi theo một con đường sự nghiệp “kỳ lạ” tại tesa.