"Chúng tôi tạo ra các giải pháp kết dính để cải thiện công việc, sản phẩm và cuộc sống của khách hàng".

Nhiệm vụ của Chúng tôi

Thông tin thêm về chúng tôi

Đọc thêm

Tính bền vững

Cam kết của chúng tôi về tính bền vững

Đọc thêm
tesafilm in 1936
Đọc thêm

Lịch sử của chúng tôi

Câu chuyện thành công của tesa bắt đầu với sự phát triển không thành công của băng keo.

Đọc thêm
Hai người gặp nhau trong văn phòng
Đọc thêm

Nghề nghiệp

Chúng tôi có nhiều loại công việc khác nhau.

Đọc thêm
tesa Building - Always close to you
Đọc thêm

Luôn ở gần bạn

Các trụ sở, văn phòng, nhà máy sản xuất và công ty con của chúng tôi.

Đọc thêm

Phát triển Sản phẩm và Công nghệ

Làm việc trong Lĩnh vực Phát triển Sản phẩm và Công nghệ

Phát triển Sản phẩm và Công nghệ

Thế giới công nghệ kết dính hấp dẫn

Bạn muốn tìm hiểu thêm về công nghệ kết dính? Đọc thêm

Gặp gỡ mọi người

Trở thành một người giỏi toàn diện như Linda Schleining

Trở thành Người giỏi Toàn diện ở Nước ngoài

Với sự chủ động, linh hoạt và tự tin, trong 5 năm, Linda đã đi theo một con đường sự nghiệp “kỳ lạ” tại tesa.