Phân khúc thị trường: In bao bì dẻo

In bao bì mềm

Giải pháp băng keo dán bản in và quá trình sản xuất chất lượng cao giúp in ấn tối ưu và mang lại hiệu quả cao trong in bao bì mềm.Công nghệ & Xu hướng

Hệ thống băng keo được cấp bằng sáng chế mới - Hài hòa các yêu cầu xung đột lẫn nhau
Hệ thống băng keo được cấp bằng sáng chế mới - Thống nhất những mặt trái ngược

Với hệ thống băng keo mới của chúng tôi dựa trên các sản phẩm mới trong dòng băng keo tesa Softprint®, chúng tôi đã phát triển thành công một giải pháp giúp đáp ứng các yêu cầu xung đột đặt ra với băng keo dán bản in trong khi giúp cho ngành công nghiệp in flexo thích ứng theo thay đổi nhu cầu trên thị trường.