Chuyên gia tại tesa

Chuyên gia

Chuyên gia: Đã đến lúc thay đổi?

Những thách thức mới. Nhiều cơ hội.

Bạn đã có kinh nghiệm chuyên môn và đang tìm kiếm một thử thách mới? Tại tesa, bạn có nhiều cơ hội để biến những mong đợi của mình thành hiện thực. Nếu bạn hài lòng với một vị trí có trách nhiệm và muốn cùng chúng tôi dẫn đầu cuộc cạnh tranh toàn cầu, chúng tôi luôn chào đón bạn.
Vị trí tiếp theo của bạn có thể ở bộ phận Nghiên cứu & Phát triển, Sản xuất, Tiếp thị & Bán hàng hoặc ở một trong nhiều bộ phận chức năng khác của tesa cũng như bất kỳ công ty lớn nào khác hiện nay.

Vui lòng xem cơ hội việc làm hiện tại của chúng tôi tại đây