Nhân viên_RandD-002_72dpi-1

Thành viên

Là một phần của ngành công nghiệp băng keo, chúng tôi coi đó là một mục tiêu, cùng với các thành viên khác trong ngành, để sáng tạo hình thành các tiêu chuẩn kỹ thuật, xu hướng thị trường và quy định pháp lý. Do đó, chúng tôi là thành viên của các tổ chức sau.Afera

tesa là thành viên của afera - Hiệp hội Băng keo Châu Âu. Thành viên của hiệp hội bao gồm các nhà sản xuất, nhà cung ứng vật liệu thô và máy móc, các công ty máy biến đổi (như máy in, máy xẻ, máy cắt theo khuôn và máy cán băng keo) và các tổ chức băng keo quốc gia.
tesa là một thành viên của afera

Afera là Hiệp hội Băng keo Châu Âu, một hiệp hội thương mại phi lợi nhuận đại diện cho lợi ích của các tổ chức và doanh nghiệp hạng nhất trong chuỗi giá trị của băng keo. Thành viên của hiệp hội bao gồm các nhà sản xuất, nhà cung ứng vật liệu thô và máy móc, các công ty máy chuyển đổi (như máy in, máy cắt, máy cắt theo khuôn và máy cán băng keo) và các tổ chức băng keo quốc gia. Với trên 50 năm kinh nghiệm trong việc đóng vai trò là tiếng nói của ngành băng keo Châu Âu, Afera gắn kết số lượng thành viên ngày càng phát triển của mình trong các hoạt động phát triển mạng lưới và sự kiện đào tạo, các dự án tiêu chuẩn hóa phương pháp kiểm tra của Châu Âu và quốc tế, thị trường, dữ liệu kỹ thuật và tài nguyên thông tin. Afera cũng là tổ chức ủng hộ hàng đầu của Châu Âu đối với băng keo như là môt giải pháp mới cải tiến so với các phương pháp liên kết cơ học truyền thống và keo lỏng, là liên kết cải tiến nhất cho các nhà thiết kế, kỹ sư, nhà sản xuất trong mọi ngành công nghiệp.

Đọc thêm

Hiệp ước Toàn cầu

Kể từ năm 2006, tesa trở thành thành viên của Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.
tesa ủng hộ Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc

Theo Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, chúng tôi tin rằng việc tạo một nền kinh tế toàn cầu bền vững và hòa nhập mang đến các lợi ích lâu dài cho mọi người, cộng đồng và thị trường là điều hoàn toàn có thể. Đó là tầm nhìn của chúng tôi.
Để thực hiện việc này, Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc hỗ trợ các công ty:

  • hoạt động kinh doanh có trách nhiệm bằng cách gắn kết các chiến lược và hoạt động của những công ty này với Mười Quy tắc về nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng;
  • thực hiện các hành động chiến lược để thúc đẩy các mục tiêu xã hội rộng lớn hơn chẳng hạn như các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc sắp tới, với sự nhấn mạnh vào hợp tác và cải tiến.

Tìm hiểu thêm về Hiệp ước Toàn cầu

Đọc thêm

IVK

Hiệp hội Chất kết dính Đức là tổ chức quốc gia lớn nhất - và là hiệp hội dẫn đầu trên toàn thế giới xét về danh mục dịch vụ rộng lớn của mình - trong lĩnh vực công nghệ liên kết chất kết dính.
tesa là một thành viên của IVK

Hiệp hội Chất kết dính Đức bảo vệ lợi ích kinh tế, chính trị và kỹ thuật của hơn 120 nhà sản xuất băng keo, vật liệu thô và vật liệu kết dính của Đức, cũng như các đối tác hệ thống và viện khoa học quan trọng khác.
Hiệp hội Chất kết dính Đức là tổ chức quốc gia lớn nhất - và là hiệp hội dẫn đầu trên toàn thế giới xét về danh mục dịch vụ rộng lớn của mình - trong lĩnh vực công nghệ liên kết chất kết dính.
Ngành công nghiệp chất kết dính, chất bịt kín và băng keo của Đức, chủ yếu do các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo thành, có doanh thu hàng năm trên 3,5 tỷ EUR. Việc sử dụng ngày càng tăng công nghệ liên kết chất kết dính trong hầu hết mọi ngành công nghiệp đã tạo ra giá trị bổ sung vào khoảng hơn 370 tỷ EUR.

PSTC

Hội đồng Băng Nhạy áp lực (PSTC) là một tổ chức thương mại Bắc Mỹ phi lợi nhuận, có 60 năm hoạt động dành cho các nhà sản xuất băng keo và các nhà cung ứng thành viên. Tổ chức này chuyên giúp ngành băng keo sản xuất các sản phẩm băng keo nhạy áp lực có chất lượng trên phạm vi toàn cầu.
tesa là một thành viên của PSTC

Hội đồng Băng keo Nhạy cảm với áp lực (PSTC) là một tổ chức thương mại Bắc Mỹ phi lợi nhuận, có 60 năm hoạt động dành cho các nhà sản xuất băng keo và các nhà cung ứng thành viên. Tổ chức này chuyên giúp ngành băng keo sản xuất các sản phẩm băng keo nhạy áp lực có chất lượng trên phạm vi toàn cầu.
PSTC cung cấp các hoạt động giáo dục và đào tạo, hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Bảo vệ Môi sinh (EPA) của chính phủ Hoa Kỳ về các quy định đối với không khí, Cơ quan Quản lý An toàn Nghề nghiệp và Sức khỏe (OSHA) về các quy định làm việc, Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ và các tổ chức thương mại toàn cầu khác để hài hòa các phương pháp thử nghiệm. PSTC được công nhận trên toàn cầu đối với các phương pháp thử nghiệm băng keo của mình, đảm bảo khả năng kiểm soát chất lượng băng keo. PSTC cũng giám sát các hoạt động lập pháp và pháp lý và khuyến khích các thông lệ sản xuất bền vững và có trách nhiệm bằng Chương trình Chứng Nhận Nhà sản xuất Băng keo Có trách nhiệm.

Đọc thêm