Phân khúc thị trường: In nhãn

In nhãn với băng keo tesa

Tối ưu hóa các quy trình in nhãn bằng băng keo dán, băng keo in chữ, băng gắn để in nhãn bản in hiện đại nhất và các giải pháp băng cho in nhãn bổ sung giúp tăng hiệu suất quy trình sản xuất.