Người phụ nữ đang mua sắm tại siêu thị

Sản xuất bao bì đóng gói chất lỏng

Bao gồm tất cả các ứng dụng trong sản xuất từ in ấn đến nối cuộn, cắt cuộn và chuyển đổi, chúng tôi cung cấp các giải pháp cho từng giai đoạn của chuỗi giá trị.