Vị trí tuyển dụng hiện tại của chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm kiếm các chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng như những sinh viên tốt nghiệp và sinh viên có động lực cao. Để đảm bảo rằng các nhân viên được đền bù xứng đáng cho những đóng góp của họ, chúng tôi cung cấp cho họ điều kiện làm việc tuyệt vời trong một môi trường định hướng quốc tế.Mở

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Accounting & Controlling

Strategic Procurement Controller (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Technical Expert (m/w/d) Thermally Conductive Materials

thêm thông tin

Đức | Hamburg, Norderstedt | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Total Cost Manager (f/m/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Sinh viên Làm việc | Tiếp thị & Truyền thông

Werkstudent (m/w/d) International Product Management

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Accounting & Controlling

Senior Supply Chain Controller (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Project Manager (m/f/d) Logistic - limited to max. 24 mon

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Accounting & Controlling

Senior (Projects) Controller Corporate Planning (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Product Developer (m/f/x) with focus on the automotive interior

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Head of Strategic Purchasing (m/w/d) - Direct Materials

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Business Development

Market Segment Manager Automotive (f/m/x)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Consultant Executive Board (f/m/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Product Development Masking Solutions (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Thực tập | Nghiên cứu & Phát triển

Master student (m/f/x) E-Mobility Lab

thêm thông tin

Đức | Hamburg, Langenfeld | Chuyên gia | Business Development

Manager (m/w/d) Sales and Business Development Pharma

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Chemielaborant/ CTA (m/w/d) in der Forschung & Entwicklung

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Sinh viên Tốt nghiệp | Sản xuất

Verfahrensingenieur (m/w/d) in der Produktion

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Lab Technician (m/w/d) Technology Platform I

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w/d) International Key Account Management DIY & Craftsmen

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Mechatroniker (m/w/d) Betriebstechnik

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

BI-Architekt (m/w/d) Finance & Controlling

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Projektmanager (m/w/d) Scale-up & Transfer

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Kinh doanh

Praktikant (m/w/d) internationales Produktmanagement (B2B)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Chemielaborant (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Chemielaborant (m/w/d) Funktionelle Materialien und Klebstoffe

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Business Development

Praktikant (m/w/d) im Bereich Business Development New Growth Markets Industrie

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Textilingenieur (m/w/d) für die Entwicklung von Klebebändern

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Technischer Ausbildungsleiter (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Hamburg, Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Technology Expert (m/w/d) - Compounding / Extrusion

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Wirtschaftsjurist oder Rechtsanwaltsfachangestellter (w/m/d)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Quản lý Chất lượng

Laborant (m/w/d) Qualitätskontrolle Pharma

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Nghiên cứu & Phát triển

Praktikant (m/w/d) in der Forschung & Entwicklung

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Produktentwickler (m/w/d) - BU General Industrial Markets

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Maschinenführer (m/w/d) Technologiezentrum tesa

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Sinh viên Tốt nghiệp | Sản xuất

Verfahrensingenieur (m/w/d) in der Produktion

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Digital Marketing Manager (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w/d) in der Forschung & Entwicklung

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Chemikant (m/w/d) - 2021

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Sinh viên Làm việc | Sản xuất

Ferienjobber (m/w/d) im Bereich Produktion

thêm thông tin

Đức | Heidelberg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w/d) Forschung & Entwicklung

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Chuyên gia | Sản xuất

Fachkraft (w/m/d) für die Produktion

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập

Praktikant (m/w/d) im E-Commerce Project House

thêm thông tin

Đức | Heidelberg | Chuyên gia | Sản xuất

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Application Engineer e-Powertrain / Connected Interior (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Product Developer (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Produktentwickler (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Accounting & Controlling

Sachbearbeiter (Bilanzbuchhalter) Kreditorenbuchhaltung (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Thực tập | Nghiên cứu & Phát triển

Praktikum in der Forschung und Entwicklung

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w/d) Marketing Management International Consumer & Craftsmen

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

International Marketing Manager (m/w/d) - Consumer & Craftsmen

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Tiếp thị & Truyền thông

Werkstudent (m/w/d) Produktmanagement Automotive

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Kinh doanh

Fachberater (m/w/d) Craftsmen - Einsatzgebiet Süddeutschland

thêm thông tin

Đức | Heidelberg | Chuyên gia | Sản xuất

Teamleiter (m/w/d) Produktion

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Chemikant (w/m/d) - 2021

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) - 2021

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d) - 2021

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d) - 2021

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d) - 2021

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Sản xuất

Abfall- und Gefahrstoffmanager (m/w/d)

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Charlotte NC | Tiếp thị & Truyền thông

Account-based Marketing Specialist

thêm thông tin

Mexico | Mexico City Distrito Federal | Kinh doanh

Key Account Manager - Electrical Systems

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Newburyport MA | Sản xuất

Production Operator

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Newburyport MA | Procurement & Logistics

Logistics Operator

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Grand Rapids MI | Procurement & Logistics

Material Handler (Forklift)

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Sparta MI | Nghiên cứu & Phát triển

Application Solution Engineer

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Sparta MI | Sản xuất

Manufacturing Operator

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Novi MI | Tiếp thị & Truyền thông

Market Development Manager: Automotive - OEM/S

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Newburyport MA | Nghiên cứu & Phát triển

Lab Technician

thêm thông tin

Mexico | Mexico City Distrito Federal | Tiếp thị & Truyền thông

Sales and Trade Marketing Assistant

thêm thông tin

Trung Quốc | Room1305, Building A, Sunhope E Metro., Caitian Rd, No.7018 | Chuyên gia | Kinh doanh

Shenzhen-Sales Engineer

thêm thông tin

Singapore | Singapore | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Specialist - SAP PP/QM

thêm thông tin