Vị trí tuyển dụng hiện tại của chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm kiếm các chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng như những sinh viên tốt nghiệp và sinh viên có động lực cao. Để đảm bảo rằng các nhân viên được đền bù xứng đáng cho những đóng góp của họ, chúng tôi cung cấp cho họ điều kiện làm việc tuyệt vời trong một môi trường định hướng quốc tế.Mở

Hà Lan | Hilversum | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Head of Supply Chain Europe

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Accounting & Controlling

Strategic Procurement Controller (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Technical Expert (m/w/d) Thermally Conductive Materials

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Manager (m/f/x) Product Safety and Regulatory Affairs

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Converting Solution Engineer (m/f/x) Adhesive Tape

thêm thông tin

Đức | Bundesweit | Chuyên gia | Kinh doanh

International Sales Manager (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Head of Data & Analytics (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Hamburg, Norderstedt | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Business Intelligence (BI) Architect (m/w/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Digital Solution Architect (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Product Owner LEAP (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Product Owner PIM (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Product Owner Web-Products (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Coordinator Service Operations (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Consumer & Market Insights Manager (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

International Product Manager (m/f/x) - BU Automotive

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Sinh viên Tốt nghiệp | Procurement & Logistics

Strategic Procurement Manager (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Content Manager E-Commerce Marketing (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Marketing Manager (m/f/x) Category Management

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Performance Marketing Manager (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Accounting & Controlling

International Customs & Trade Manager (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

International Shop und Website Content Manager (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Manager (m/f/x) E-Commerce Analytics & CRM

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Thực tập | Procurement & Logistics

Intern (m/f/x) tesa Procurement Network

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Application engineer (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Digital Jobs

Content & Digital Marketing Manager (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Sinh viên Làm việc | Tiếp thị & Truyền thông

Working Student BU Electronics (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Head of Sourcing Management Business Unit Consumer & Craftsmen (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Head (m/f/x) of External Communications

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Head of Physical Measurement Laboratory (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Project Manager Logistics (m/f/d)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Internationaler MarCom Manager

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Strategic Procurement Manager (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Product Developer (m/f/x) Business Unit Electronics

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Sinh viên Làm việc | Kinh doanh

Working Student (m/f/x) Global Key Account Management

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Business Development

Strategic Advisor (m/f/x) Executive Board

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Project Manager (m/f/x) Digital Marketing

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Project Manager (m/f/x) Sales & Marketing Processes

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Accounting & Controlling

Business Unit Controller (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Business Consultant Material Master Data (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Head of Digital Marketing BU Automotive (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

International Product Manager Business Unit Electronics (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Application Engineer Business Unit Direct Growth Markets (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt | Sinh viên Làm việc | Tiếp thị & Truyền thông

Werksstudent International Product Marketing (m/f/x)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w/d) in der Forschung & Entwicklung

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Chuyên gia | Sản xuất

Fachkraft Produktion (w/m/d)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Thực tập | Nghiên cứu & Phát triển

Praktikum in der Forschung und Entwicklung

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w/d) Marketing Management International Consumer & Craftsmen

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w/d) Marketing Consumer & Craftsmen DACH Customer Excellence

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Projektmanager/in Supply Chain (w/m/d)

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Thực tập | Procurement & Logistics

Praktikant (m/w/d) im Einkauf

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Chemikant (w/m/d) - 2022

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) - 2022

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d) - 2022

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d) - 2022

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Procurement & Logistics

Werkstudent (m/w/d) im Team Global Procurement Excellence, Strategischer Einkauf

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Procurement & Logistics

Werkstudent (m/w/d) Value Chain Management

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Sản xuất

Teamleiter (m/w/d) Produktion

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w/d) - D2C E-Commerce Development

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Sinh viên Tốt nghiệp | Nghiên cứu & Phát triển

Entwicklungsingenieur (m/w/d) für Produkt- und Verfahrensentwicklung

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Prozessingenieur (m/w/d) für Verfahrens- und Prozessentwicklung

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Accounting & Controlling

General Ledger Accountant (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nhân sự

Werkstudent (m/w/d) HR Training&Learning

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w/d) in der Lieferantenentwicklung

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Sản xuất

Verfahrensingenieur (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Nghiên cứu & Phát triển

Praktikant (m/w/d) im Bereich Träger-Entwicklung

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Sản xuất

Maschinenführer Produktion m/w/d (befristet)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Accounting & Controlling

Werkstudent (m/w/d) Controlling

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Sản xuất

Werkstudent (m/w/d) Arbeitssicherheit

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Accounting & Controlling

Werkstudent (m/w/d) Controlling

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Chemielaborant (m/w/d) Electronics

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Kinh doanh

Praktikant (m/w/d) E-Commerce Project House

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Application Process Engineer (m/w/d) - Exterior Application

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Accounting & Controlling

Werkstudent (m/w/d) Accounts Payable

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Chuyên gia | Quản lý Chất lượng

Umweltingenieur oder Umwelttechniker (w/m/d) in Voll- oder Teilzeit

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Accounting & Controlling

Sunrise Business Consultant Finance (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Heidelberg, Home Office | Chuyên gia | Accounting & Controlling

Bilanzbuchhalter (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Head of Sourcing Management Business Unit Consumer & Craftsmen (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Sản xuất

Konstrukteur (w/m/d) Betriebstechnik

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Legal Department

Werkstudent (m/w/d) Corporate Tax & Customs

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w/d) Marketing Consumer & Craftsmen DACH Produktdatenmanagement

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nhân sự

Werkstudent (m/w/d) Human Resources Talent Management

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Projektleiter Logistik (m/f/d)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Technology Developer (f/m/x) Backings

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Internationaler MarCom Manager

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nhân sự

Werkstudent (m/w/d) Human Resources / Working student Human Resources

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Supply Chain Coordinator Automotive (m/d/w)

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nhân sự

Werkstudent Human Resources Recruiting & Employer Branding (m/w/d)

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Chuyên gia | Sản xuất

Verfahrensingenieur (m/w/d) Produkt

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Nhân sự

Praktikant (m/w/d) HR Organizational Development & Learning

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w/d) im Bereich Corporate Communications

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Produktentwickler (m/w/d) Business Unit Electronics

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Accounting & Controlling

Werkstudent (m/w/d) Finance / Financial Operations

thêm thông tin

Đức | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w/d) in der Polymer Analytik

thêm thông tin

Đức | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Customer Excellence Manager

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Thực tập | Accounting & Controlling

Praktikant (w/m/d) Produktionscontrolling

thêm thông tin

Đức | Offenburg | Sinh viên Tốt nghiệp | Accounting & Controlling

Produktionscontroller (w/m/d)

thêm thông tin

Đan Mạch | This role is remote and we are open to candidates located in Denmark, Sweden or the United Kingdom. | Chuyên gia | Kinh doanh

Sales Manager UK/Nordics (m/w/d)

Grow and manage regional sales to flexo printing and paper market

thêm thông tin

Nga | Moscow | Chuyên gia | Kinh doanh

Sales Engineer Flexo Print & Paper

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Charlotte NC | Procurement & Logistics

Supply Chain Project Manager

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Charlotte NC | Tiếp thị & Truyền thông

Digital Marketing Customer Experience Strategist

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Sparta MI | Nghiên cứu & Phát triển

Application Engineer

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Charlotte NC | Accounting & Controlling

Senior Financial Analyst

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Charlotte NC | Tiếp thị & Truyền thông

Regional Corporate Communications Manager

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Sparta MI | Procurement & Logistics

Regional Purchasing Specialist

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Sparta MI | Sản xuất

Production Operator (3rd Shift)

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Sparta MI | Sản xuất

Production Operator (2nd Shift)

thêm thông tin

Singapore | Singapore | Chuyên gia | Accounting & Controlling

Associate Manager – Regional Finance

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Novi MI | Kinh doanh

Global Key Account Manager

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Denver CO | Kinh doanh

Sales Specialist

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Newburyport MA | Sản xuất

Production Operator

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Charlotte NC | Tiếp thị & Truyền thông

Digital Marcom Specialist

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Charlotte NC | Tiếp thị & Truyền thông

Digital Content Specialist

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Chicago IL | Kinh doanh

Key Account Manager FP&P

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Novi MI | Tiếp thị & Truyền thông

Market Segment Manager

thêm thông tin

Mexico | Mexico City Distrito Federal | Nhân sự

HR Generalist

thêm thông tin

Trung Quốc | Shanghai | Chuyên gia | Quản lý Chất lượng

Shanghai-Customer Quality Supervisor

thêm thông tin

Trung Quốc | Shanghai | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Shanghai-Senior Logistics Project Specialist

thêm thông tin

Trung Quốc | Shanghai | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Shanghai-Senior Materials Project Specialist

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Charlotte NC | Procurement & Logistics

Supply Chain Analyst

thêm thông tin

Nga | Moscow | Chuyên gia | Kinh doanh

Sales Manager Automotive

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Grand Rapids MI | Sản xuất

Production Group Leader/Supervisor

thêm thông tin

Trung Quốc | Suzhou | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Suzhou-Technical Support Engineer

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Sunnyvale CA | Kinh doanh

Senior Technical Support Engineer

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Newburyport MA | Nghiên cứu & Phát triển

Product Developer

thêm thông tin

Hoa Kỳ | Novi MI | Kinh doanh

Sales Manager

thêm thông tin

Singapore | Singapore | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Specialist – SAP ABAP

thêm thông tin