Vị trí tuyển dụng hiện tại của chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm kiếm các chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng như những sinh viên tốt nghiệp và sinh viên có động lực cao. Để đảm bảo rằng các nhân viên được đền bù xứng đáng cho những đóng góp của họ, chúng tôi cung cấp cho họ điều kiện làm việc tuyệt vời trong một môi trường định hướng quốc tế.Mở

Italy | Vimodrone | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

STAGE DIGITAL MARKETING

Stiamo cercando un neolaureato o un laureando alla ricerca di uno stage che gli permetta di iniziare un percorso professionale all’interno di una grande azienda commerciale, con la passione per il mondo digitale, proattiva, flessibile e curiosa, ottima capacità di lavoro in team e ottima capacità di comunicazione orale e scritta.

Durante questa esperienza il candidato avrà la possibilità di accrescere le proprie competenze relative al Digital Marketing, di apprendere expertise sul Project Management  

In affiancamento alla tutor responsabile, la risorsa sarà coinvolta nella gestione dei progetti interni e nelle attività di comunicazione connesse alla crescita del brand tramite attività di Digital Media Marketing curando nello specifico: 

Stiamo cercando un neolaureato o un laureando alla ricerca di uno stage che gli permetta di iniziare un percorso professionale all’interno di una grande azienda commerciale, con la passione per il mondo digitale, proattiva, flessibile e curiosa, ottima capacità di lavoro in team e ottima capacità di comunicazione orale e scritta.

Durante questa esperienza il candidato avrà la possibilità di accrescere le proprie competenze relative al Digital Marketing, di apprendere expertise sul Project Management  

In affiancamento alla tutor responsabile, la risorsa sarà coinvolta nella gestione dei progetti interni e nelle attività di comunicazione connesse alla crescita del brand tramite attività di Digital Media Marketing curando nello specifico: 

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Chuyên gia | Kinh doanh

Global CRM Process Manager (m/w/d)

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Produktentwickler (m/w/d) BU Electronics

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Quản lý Chất lượng

Environmental Sustainability Analyst (m/w/d)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

SAP Business Intelligence (BI) Specialist (m/w/d)

thêm thông tin

Germany | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d)

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w/d) in der Forschung & Entwicklung

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w/d) in der Analytik - 18 Std. / Woche

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Sinh viên Tốt nghiệp | Nghiên cứu & Phát triển

Produktentwickler (m/w) Strappingklebebänder

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Maschinenführer (m/w)

Wir benötigen Ihre Unterstützung

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

IT Senior Projektmanager (m/w)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

SAP SD/MM Consultant (m/w)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

IT Process Consultant (m/w) MM

Wir benötigen Ihre Unterstützung!

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Hành chính

Global Process Owner / Prozessmanager (m/w) Finance & Controlling

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w) Digitale Transformation

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Sinh viên Làm việc | Công nghệ Thông tin

Werkstudent (m/w) IT-Marketing/-Kommunikation

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w) in der Forschung und Entwicklung AcX

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w) in der Forschung & Entwicklung Release Materials

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Senior Category Manager / Einkäufer Marketing im strategischen indirekten Einkauf (w/m)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Kinh doanh

Business Development Manager / Textilingenieur (m/w)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Qualitäts-und Umweltmanager (m/w) im Technologiezentrum

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

IT Process Consultant CRM (m/w)

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Procurement & Logistics

Werkstudent (m/w) Interne Kostenstellenbelieferung - max.18 Std. / Woche

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Market Intelligence Manager / Data Analyst (m/w)

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Logistics Professional Warehouse (m/w)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt / Hamburg | Chuyên gia | Nghiên cứu & Phát triển

Produktentwickler (m/w) Automotive

thêm thông tin

Lithuania | Vilnius | Chuyên gia | Hành chính

Customer Service Specialist based in Vilnius

thêm thông tin

Mainland China | Beijing | Chuyên gia | Kinh doanh

BJ-Auto-Sales Engineer

thêm thông tin

Mainland China | Guangzhou | Chuyên gia | Kinh doanh

Guangzhou-Auto-Sales Engineer

thêm thông tin

Mainland China | Shenzhen | Chuyên gia | Kinh doanh

SHZH-Electronics-Sales Engineer

thêm thông tin

Mainland China | Suzhou | Thực tập | Nghiên cứu & Phát triển

R&D Lab Internship

thêm thông tin

Mainland China | Shanghai | Chuyên gia | Kinh doanh

SHA-Auto-Sales Engineer

thêm thông tin