Vị trí tuyển dụng hiện tại của chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm kiếm các chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng như những sinh viên tốt nghiệp và sinh viên có động lực cao. Để đảm bảo rằng các nhân viên được đền bù xứng đáng cho những đóng góp của họ, chúng tôi cung cấp cho họ điều kiện làm việc tuyệt vời trong một môi trường định hướng quốc tế.Mở

Germany | Offenburg | Chuyên gia | Sản xuất

Fachkraft (w/m/d) für die Produktion

thêm thông tin

Germany | Offenburg | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

IT Administrator (w/m/d)

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Chuyên gia | Quản lý Chất lượng

Laborleiter (m/w/d) Qualitätskontrolle Projekte (befristet für 1 Jahr)

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Thực tập | Nghiên cứu & Phát triển

Praktikum in der Forschung und Entwicklung

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Accounting & Controlling

Praktikant (m/w/d) in der Abteilung Legal & Compliance

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Accounting & Controlling

Praktikant (m/w/d) in der Abteilung Legal & Compliance

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Accounting & Controlling

Praktikant (m/w/d) in der Abteilung Legal & Compliance - Schwerpunkt Compliance

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w/d) Marketing Management International Consumer & Craftsmen

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Accounting & Controlling

Werkstudent Accounts Payable (m/w/d)

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

thêm thông tin

Germany | Heidelberg | Chuyên gia | Sản xuất

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Đào tạo Nghề

Internship International Marketing / Product Management for Industry B2B

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w/d) in der Forschung & Entwicklung

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w/d) International Key Account Management DIY & Craftsmen

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập

Praktikant (m/w/d) Digitale Transformation

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w/d) Global Market Management - General Industrial Markets B2B

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Chuyên gia | Sản xuất

Junior Automatisierungsingenieur (m/w/d)

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Procurement & Logistics

Werkstudent (m/w) im strategischen indirekten Einkauf, mit Perspektive

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Sinh viên Làm việc | Accounting & Controlling

Werkstudent (m/w/d) im globalen Einkaufscontrolling

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Nghiên cứu & Phát triển

Praktikant (m/w/d) Application Process Engineering

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Tiếp thị & Truyền thông

Werkstudent (m/w/d) Produktmanagement Automotive

thêm thông tin

Germany | Hamburg | Chuyên gia | Sản xuất

Teamassistenz (m/w/d) Produktion (Kontor)

thêm thông tin

Germany | Offenburg | Sinh viên Làm việc | Sản xuất

Ferienjobber (m/w/d) im Bereich Produktion

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Nghiên cứu & Phát triển

Werkstudent (m/w/d) in der Forschung & Entwicklung

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Thực tập | Nhân sự

Praktikant (m/w/d) Human Resources Training and Learning

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Sinh viên Làm việc | Accounting & Controlling

Werkstudent (m/w/d) in der Hauptbuchhaltung

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Kinh doanh

Fachberater (m/w/d) Craftsmen - Einsatzgebiet Süddeutschland

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Praktikant (m/w/d) Marketing Consumer & Craftsmen – Working Solutions

thêm thông tin

Germany | Norderstedt bei Hamburg | Chuyên gia | Quản lý Chất lượng

Environmental & Sustainability Manager (m/w/d)

thêm thông tin

Germany | Heidelberg | Chuyên gia | Sản xuất

Teamleiter (m/w/d) Produktion

thêm thông tin

Germany | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Chemikant (w/m/d) - 2021

thêm thông tin

Germany | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) - 2021

thêm thông tin

Germany | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d) - 2021

thêm thông tin

Germany | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d) - 2021

thêm thông tin

Germany | Offenburg | Đào tạo Nghề | Đào tạo Nghề

Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d) - 2021

thêm thông tin

Mainland China | Rm1905, Nison Plaza, No. 205 Suzhou Avenue West, Suzhou Industrial Park | Chuyên gia | Kinh doanh

Suzhou-Sales-Sales Engineer

Suzhou-Sales Engineer

thêm thông tin

Mainland China | No.451 Zhongnan Street, Suzhou, Jiangsu Province | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Suzhou-tPN-Sr. Category and Project Manager

thêm thông tin

Mainland China | No.451 Zhongnan Street, Suzhou, Jiangsu Province | Chuyên gia | Sản xuất

Suzhou-Technical-Facility Technician厂务技术员

Suzhou-Facility Technician厂务技术员

thêm thông tin

Mainland China | No.1, 2500 Lane, Xiu Pu Road, Pudong, Shanghai | Chuyên gia | Kinh doanh

Shanghai-Sales-Sales Engineer

Shanghai-Sales Engineer

thêm thông tin

Mainland China | No.451 Zhongnan Street, Suzhou, Jiangsu Province | Chuyên gia | Sản xuất

Suzhou-Technical-Electrical Technician电气技术员

Suzhou-Electrical Technician电气技术员

thêm thông tin

Mainland China | No.1, 2500 Lane, Xiu Pu Road, Pudong, Shanghai | Chuyên gia | Tiếp thị & Truyền thông

Shanghai-Marketing Support & Communication Specialist

Shanghai-Marketing Support & Communication Specialist

thêm thông tin

Mainland China | No.451 Zhongnan Street, Suzhou, Jiangsu Province | Chuyên gia | Sản xuất

Suzhou-Production-Production Engineer

Suzhou-Production Engineer生产工程师

thêm thông tin

Mainland China | No.451 Zhongnan Street, Suzhou, Jiangsu Province | Chuyên gia | Sản xuất

Suzhou-Technical-Safety Engineer

Suzhou-Safety Engineer土建安全工程师

thêm thông tin

Mainland China | No.451 Zhongnan Street, Suzhou, Jiangsu Province | Chuyên gia | Procurement & Logistics

Suzhou-MM-Purchasing Engineer

Suzhou-Purchasing Engineer

thêm thông tin

Netherlands | Hilversum | Thực tập | Tiếp thị & Truyền thông

Stage (Online) Marketing

thêm thông tin

Singapore | Singapore | Chuyên gia | Công nghệ Thông tin

Specialist - SAP PP/QM

thêm thông tin