Phân khúc thị trường: In báo và tạp chí

In báo và tạp chí

Băng keo nối cuộn đổi mới và các sản phẩm bổ sung dùng cho in báo, in heatset, và in rotogravure