Phân khúc thị trường: Sản xuất giấy

Sản xuất giấy

Giải pháp băng keo có khả năng chịu lực đẩy giúp hỗ trợ toàn bộ quá trình sản xuất giấy.