Tìm hiểu thêm về các triển vọng, lợi ích và nguyên tắc tại tesa
Thành công mà chúng tôi có được chính nhờ đội ngũ nhân viên tesa

Thành công mà chúng tôi có được chính nhờ đội ngũ nhân viên tesa

Chúng tôi luôn trân trọng những gì nhân viên của mình đã đóng góp để tesa có được thành công như ngày hôm nay. Chính nhân viên của chúng tôi là bộ mặt đại diện cho tesa trên toàn cầu và chính nhân viên của chúng tôi là những người đã thúc đẩy công ty phát triển như ngày hôm nay: công ty dẫn đầu thị trường Châu Âu và thứ hai trên thị trường thế giới. Để duy trì và phát triển hơn nữa ở vị trí dẫn đầu này, chúng tôi xem việc tuyển dụng đúng nhân tài cho công ty là điều quan trọng nhất.Triển vọng và Lợi ích

Để đảm bảo rằng các nhân viên được đền bù xứng đáng cho những đóng góp của họ, tesa cung cấp cho nhân viên của mình gói lợi ích vượt trội và điều kiện làm việc tuyệt vời trong một môi trường định hướng quốc tế.
Tích cực hỗ trợ phát triển nghề nghiệp của nhân viên là một phần của văn hóa doanh nghiệp chúng tôi. Chúng tôi coi trọng và thúc đẩy sự tham gia chủ động và chuyên nghiệp.

Phát triển tối đa tiềm năng hiện có
Trong một kỷ nguyên biến chuyển liên tục, tinh thần làm việc theo nhóm và đào tạo thường xuyên là điều kiện quan trọng để đảm bảo thành công nối tiếp. Là một công ty toàn cầu, tại tesa chúng tôi nhìn xa hơn các lợi ích hẹp hòi của chính mình và hỗ trợ trao đổi quốc tế thông qua các chương trình đặc biệt. Để cho phép nhân viên phát triển tối đa tiềm năng hiện có của họ và khám phá những nhân tài mới, chúng tôi cung cấp một môi trường thích hợp dưới chính sách phát triển nguồn nhân lực của mình. Các chương trình và bộ công cụ của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt sự nghiệp của bạn và giúp bạn đảm nhận một vị trí trách nhiệm sớm nhất có thể.
Đổi lại, chúng tôi kỳ vọng sự cam kết, động lực và sáng kiến, ý thức về chất lượng và dịch vụ, và nỗ lực thúc đẩy đóng góp ý tưởng và tư tưởng sáng tạo hướng tới thành công của công ty.

Đọc thêm

Nguyên tắc

Các nguyên tắc của tesa cũng mở rộng tới việc trở thành công dân doanh nghiệp tốt. Chúng tôi phát triển các sản phẩm của mình một cách bền vững và đầu tư vào các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường.
Ngoài ra, kể từ tháng 3 năm 2006 chúng tôi cũng là một thành viên chính thức của Hiệp ước Toàn cầu (Global Compact) của Liên Hợp Quốc, một bước nữa cho phép chúng tôi sống theo truyền thống lâu dài của công ty đó là hỗ trợ các nguyên tắc và giá trị chung bằng cách đóng góp vào rất nhiều dự án xã hội.

Tìm hiểu thêm về Nghề nghiệp của bạn tại tesa