tesa Plant Concagno

Băng dính cao cấp từ Ý

Nhà máy tesa tại Concagno, Ý