đồng nghiệp tesa đang nói chuyện

Nghề nghiệp của bạn tại tesa

Xuất phát từ đường lối phát triển của chúng tôi là trở thành một đối tác đáng tin cậy cho các khách hàng quốc tế của mình, tập đoàn tesa tuyển dụng hơn 4100 nhân sự trên toàn thế giới. Chúng tôi cùng nhau làm việc để phát triển và đưa ra thị trường các loại băng keo và các giải pháp hệ thống băng keo kỹ thuật cho ngành công nghiệp và thương mại, cho các văn phòng và gia đình. Nhân viên của chúng tôi mang niềm đam mê vào việc theo đuổi các mục tiêu và ý tưởng. Các bộ phận, các nhóm khác nhau đều làm việc với tinh thần như trên, tạo cơ sở cho sự thành công về kinh tế của chúng tôi.Thêm thông tin về Cơ hội nghề nghiệp tại tesa