Bạn đang tìm kiếm công việc mới? Ứng tuyển ngay!

Giá trị Con người của chúng tôi

Có những giá trị đặc biệt quan trọng đối với chúng ta và những hành vi giúp chúng ta gắn kết với nhau - bất kể chúng ta làm việc ở bộ phận nào của công ty hay quốc gia nào trong số hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Giá trị Con người là năng lực cốt lõi và đặc điểm nổi bật của tổ chức chúng tôi, chúng định hình văn hóa và cung cấp khuôn khổ cho mọi hoạt động và sự cộng tác hàng ngày của chúng tôi trong tesa. Bằng cách sống theo các giá trị Con người và đưa chúng vào cuộc sống, mỗi nhân viên sẽ góp phần định hình văn hóa tesa của chúng tôi. Hãy hợp tác và cùng nhau định hình văn hóa của chúng ta!

Xem các giá trị con người của chúng tôi đi vào cuộc sống

Hãy gặp gỡ những nhân viên tại tesa

Ronnie
Trưởng phòng Kỹ thuật số, Thông tin và Công nghệ

Ronnie có sức mạnh bền bỉ không chỉ trong các cuộc chạy bộ mà còn cho các dự án CNTT quốc tế lớn.

Tìm hiểu những điều khác mà hoạt động chạy bộ đã dạy cho anh ấy và điều khiến anh ấy cảm thấy như ở nhà tại tesa.

Elia
Nhà phát triển sản phẩm Thị trường tăng trưởng công nghiệp

Elia luôn phấn đấu để thử những điều mới! Cô ấy đang làm việc trong bộ phận Phát triển Công nghệ và hỗ trợ cải tiến các sản phẩm trở nên bền vững hơn.

Tìm hiểu thêm về cô ấy!

Sarita
Thành viên nhóm Quốc tế và giám đốc Sản phẩm ngành Giấy và In ấn (Flexoprint & Paper)

13 năm trước Sarita gia nhập tesa. Kể từ đó, cô đã thực hiện một số bước chuyển đổi nghề nghiệp.

Bây giờ hãy xem sự nghiệp của cô ấy bắt đầu như thế nào và làm thế nào cô ấy có thể thực hiện bước chuyển đổi nổi bật này!

Stephen
Chủ tịch và Giám đốc khu vực Trung Quốc Đại Lục

“Rất khó để lựa chọn ra một sản phẩm tiểu biểu bởi tesa có quá nhiều sản phẩm thú vị!” Stephen đã làm việc nhiều năm tại tesa với nhiều vai trò khác nhau.

Xem cách anh ấy mô tả sự phát triển tổng thể của tesa trong những năm qua.

Wenjing

Nghiên cứu Công nghệ Hóa học và Phát triển Sản phẩm

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Wenjing đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại tesa.

Tìm hiểu lý do tại sao tesa là một nhà tuyển dụng đặc biệt đối với cô ấy và cách cô ấy tiếp tục thúc đẩy bản thân.

Ghé thăm các nhà máy của chúng tôi ở Châu Âu, Châu Á và Hoa Kỳ