tesa Plant Offenburg

tesafilm® được sản xuất ở đâu

Nhà máy tesa tại Offenburg, Đức