Bild1

Chào mừng bạn đến với chúng tôi!

Làm việc cùng chúng tôi tại tesa SE, Norderstedt

Hướng dẫn liên hệ với chúng tôi:

  • Tại trang thông tin tuyển dụng của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các bài đăng về các vị trí chúng tôi đang tìm kiếm và phương thức chuyển tiếp đơn đăng kí ứng tuyển.
  • Nếu có một công việc hấp dẫn bạn, chúng tôi mong nhận được đơn đăng kí trực tuyến từ bạn!
  • Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi kịp thời cho tất cả các ứng viên.
  • Tùy thuộc vào vị trí bạn ứng tuyển, quy trình tuyển dụng có thể bao gồm việc phỏng vấn qua điện thoại hoặc các buổi phỏng vấn tại văn phòng/ nhà máy của chúng tôi, nơi bạn có thể gặp gỡ và làm việc với chúng tôi trong tương lai.