tesa employees with samples

E-catalog

Bạn có thể tham khảo các danh mục sản phẩm của chúng tôi ở đây.

Ngành ô tô

Ngành điện tử

Ngành điện gia dụng

Ngành giấy và In ấn

Ứng dụng phổ thông

Ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống

Ngành sản xuất kim loại

Phương tiện giao thông đặc biệt

Ngành xây dựng

Năng lượng tái tạo

Thẻ thông minh