Tính bền vững

Sản phẩm của tesa tập hợp những điều thuộc về nhau. Điều tương tự cũng áp dụng cho kế hoạch phát triển bền vững, đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi.

Đối với Môi trường, Khách hàng và Xã hội

Chiến lược của Chúng tôi: Cho Hôm nay, Ngày mai và Xa hơn

Khủng hoảng khí hậu và các vấn đề môi trường khác đang đặt ra những thách thức to lớn cho cả tesa và toàn xã hội. Và thời gian không còn nhiều. Nếu chúng ta có hy vọng thay đổi tương lai của mình, các tổ chức/cá nhân khác nhau sẽ cần phải góp sức mình. Và công ty chúng tôi cũng phải đóng góp. Tại tesa, chúng tôi tin rằng tính bền vững không chỉ đơn giản là một xu hướng mà nó thực sự là chủ đề quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Chính vì lý do này mà chúng tôi đã coi “tăng trưởng bền vững” là yếu tố cốt lõi trong chiến lược doanh nghiệp của mình. Chương trình phát triển bền vững của chúng tôi xác định rõ cách điều chỉnh ba yếu tố cốt lõi là Môi trường, Khách hàng và Xã hội. Kể từ năm 2020, điều này đã được áp dụng cho toàn công ty và đóng vai trò là chuẩn mực cho tất cả các quyết định chiến lược của chúng tôi – hôm nay, ngày mai và xa hơn.

Chương trình của Chúng tôi

Từ nền kinh tế tuần hoàn và kinh doanh trung hòa với khí hậu đến thúc đẩy tài năng trẻ: Chương trình phát triển bền vững mới của tesa bao gồm bảy lĩnh vực chính. Những mục tiêu này thuộc ba mục tiêu phát triển bền vững bao trùm mà chúng tôi đã thực hiện để củng cố hoạt động kinh doanh của mình – và chúng tôi cam kết sẽ cống hiến nhiều hơn nữa trong tương lai. Hiện tại, chúng tôi đã có những mục tiêu đầy tham vọng và có kế hoạch hội nhập nhiều hơn nữa trong tương lai. Với tư cách là một bên ký kết Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc (United Nations, UN) cam kết tuân thủ 10 nguyên tắc, cam kết của chúng tôi cũng góp phần hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững của UN.

Vì Môi trường của Chúng ta
Môi trường

Chúng tôi liên tục giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Bằng cách luôn cam kết với các mục tiêu phát triển bền vững của mình, chúng tôi đang đóng góp vào việc bảo vệ khí hậu, kinh tế tuần hoàn và sử dụng tài nguyên có trách nhiệm.

Đối với Nhân viên và Xã hội
Xã hội

Điều kiện làm việc công bằng đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi luôn khỏe mạnh, vui vẻ và có động lực – bất kể họ làm việc trực tiếp cho công ty hay được tuyển dụng theo chuỗi giá trị. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ thế hệ tương lai sở hữu những tư duy đổi mới trong cam kết về xã hội của chúng tôi.

Sự kiện và Số liệu

100%
lượng điện khai thác từ năng lượng tái tạo*
*lượng điện mua trên toàn thế giới tính đến cuối năm 2020
48%
lượng giảm phát thải CO2 liên quan đến năng lượng*
*từ năm 2001 đến năm 2019 mỗi tấn thành phẩm
5 Triệu EURO
tesa quyên góp cho các tổ chức trong cuộc chiến chống lại vi-rút Corona*
*năm 2020
~100
giải pháp băng keo mới hàng năm, nhiều kiến nghị
125 năm
kinh nghiệm với các giải pháp sản phẩm sáng tạo
Báo cáo về Tính bền vững
Báo cáo về Tính bền vững

Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về cam kết phát triển bền vững của chúng tôi? Nhấp vào đây để xem báo cáo phát triển bền vững cập nhật của chúng tôi. Báo cáo này mô tả hiệu suất, thành công và thách thức của tesa trong năm tài chính hiện tại.

Chiến lược của Chúng tôi cho Tương lai
Chiến lược
Bền vững hơn, Đổi mới hơn
Đọc thêm
Trọng tâm của Chúng tôi là Khách hàng
Khách hàng
Trọng tâm của Chúng tôi là Khách hàng
Đọc thêm
Vì Môi trường của Chúng ta
Môi trường
Bảo vệ Môi trường
Đọc thêm
Đối với Nhân viên và Xã hội
Xã hội
Đối với Nhân viên và Xã hội
Đọc thêm
Báo cáo về Tính bền vững
Báo cáo về Tính bền vững
Đọc Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2019 của chúng tôi
Đọc thêm