Vì một tương lai bền vững

Cùng nhau gắn kết thế giới – vì một tương lai bền vững

Chúng tôi muốn tận dụng tất cả chuyên môn và niềm đam mê của mình để phát triển các sản phẩm và giải pháp kết dính bền vững hơn.

Là nhà cung cấp giải pháp kết dính hàng đầu cho nhà ở, văn phòng và công nghiệp, tesa đã gắn liền với sự đổi mới và những sản phẩm chất lượng cao trong 125 năm qua.

Chúng tôi luôn coi trọng trách nhiệm của mình đối với xã hội và môi trường. Tính bền vững là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của tesa trong nhiều năm. Chúng tôi cam kết thực hiện các mục tiêu do Liên Hợp Quốc đặt ra và đã tham gia chiến dịch Business Ambition for 1.5°C trong Tập đoàn Beiersdorf.

Icon-aktuell

tesa đã quyết tâm hướng đến tính bền vững trong nhiều năm

  • 2000 Liên tục cải tiến hoạt động môi trường
  • 2006 Chữ ký Hiệp ước Toàn cầu của LHQ
  • 2010 Khởi động tesa® EcoLogo Assortment
  • 2020 Giới thiệu Chương trình Phát triển Bền vững
  • 2021 Thành lập bộ phận Bền vững & Giám đốc Bền vững
  • 2022 Cập nhật Chiến lược Bền vững với tham vọng cao

Mục tiêu nâng cao trách nhiệm đối với thế giới quanh ta đang ngày càng quan trọng hơn - đối với chúng tôi dưới tư cách là một công ty, cũng như đối với các nhân viên, đối tác kinh doanh và khách hàng của chúng tôi.

Đó là lý do chúng tôi đặt mục tiêu ưu tiên tính bền vững tại tesa và bắt tay vào thực hiện quá trình chuyển đổi trong hoạt động kinh doanh quan trọng này một cách nhanh chóng và khẩn trương hơn đáng kể so với dự kiến. Thách thức của chúng tôi là giảm nhanh lượng khí thải, cải thiện tính bền vững của các sản phẩm và bao bì cũng như đảm bảo việc thu mua có trách nhiệm. 

Bằng cách tập trung vào việc đổi mới kỹ thuật, chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ giảm thiểu tác động đến môi trường mà còn đạt được sự tăng trưởng bền vững cho tesa.

Tính bền vững đang dần đóng một vai trò quan trọng mới trong công ty của chúng tôi.

Tiến sĩ Norman Goldberg

CEO tesa SE

Tiến sĩ Norman Goldberg, Giám đốc điều hành của tesa
Tiến sĩ Norman Goldberg, Giám đốc điều hành của tesa

@JensRuessmannPhotographie

Tinh thần và chương trình của chúng tôi
Tinh thần và chương trình của chúng tôi
Cùng nhau gắn kết thế giới - vì một tương lai bền vững

Việc tìm kiếm một cách tiếp cận khoa học và toàn diện để quyết định hành động là điều cần thiết đối với một công ty trong ngành công nghiệp hóa chất như chúng tôi. tesa có đội ngũ hơn năm trăm nhà khoa học, kỹ sư và nhà phát triển sản phẩm trên toàn cầu. Họ chính là những người đang tạo ra các sản phẩm và quy trình sáng tạo.

Hiệp ước Toàn cầu và Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc

tesa đã là thành viên trong Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc từ năm 2006. Tư cách thành viên nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các tiêu chuẩn xã hội và môi trường được quốc tế công nhận trong hoạt động kinh doanh. Mười nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu trong các lĩnh vực nhân quyền, tiêu chuẩn lao động, bảo vệ môi trường và chống tham nhũng tạo thành các tiêu chuẩn tổng thể cho hành động của chúng tôi. Báo cáo phát triển bền vững thường niên của chúng tôi cung cấp thông tin về tiến độ mà chúng tôi đã đạt được (thông tin về tiến độ, COP).

"Tính bền vững luôn phải là trọng tâm của những đổi mới trong tương lai."

Dr-Roeber-Portrait
Cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Stefan Röber

Tiến sĩ Stefan Röber là Giám đốc Bền vững của tesa kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021. Ông có bằng Tiến sĩ Vật lý, đã quản lý phát triển sản phẩm và công nghệ trong 14 năm và đã gắn bó với công ty trong 27 năm.