Gắn băng keo hai mặt biển hiệu trong suốt

Gắn các bộ phận trang trí, khung viền và bộ phận nhỏ bằng băng dính hai mặt dán tường

Cố định nhanh chóng và thuận tiện các bộ phận trang trí nhỏ nhằm tăng tính mỹ quan cho bề mặt. Với băng dính xốp hai mặt dán tường của Tesa, các bộ phận này có thể được gắn vĩnh viễn với liên kết vô cùng chắc chắn.