tesa-metal-coil-core-starting-illustration

Dán điểm bắt đầu của cuộn kim loại

Kết nối an toàn kim loại vào lõi trong quá trình cán cuộn với băng keo hai mặt có độ bám dính cao của chúng tôi.

 

Sau khi đúc xong, hình thức đầu tiên của nhôm hay thép thường là dạng cuộn. Chuyển từ cuộn kim loại dày sang mỏng hơn bao gồm nhiều công đoạn cần dán điểm mở đầu lõi kim loại.

Tùy thuộc vào độ dày và lực căng của các loại thép riêng lẻ, băng keo một mặt hoặc hai mặt có thể được sử dụng để gắn chắc chắn lớp kim loại đầu tiên vào lõi cuộn.

Các loại băng keo dán điểm bắt đầu của lõi cuộn kim loại