tesa-metal-coil-core-starting-illustration

Dán điểm bắt đầu của cuộn kim loại

Kết nối an toàn kim loại vào lõi trong quá trình cán cuộn với băng keo hai mặt có độ bám dính cao của chúng tôi. 

Sau khi đúc xong, hình thức đầu tiên của nhôm hay thép thường là dạng cuộn. Chuyển từ cuộn kim loại dày sang mỏng hơn bao gồm nhiều công đoạn cần dán điểm mở đầu lõi kim loại.

Tùy thuộc vào độ dày và lực căng của các loại thép riêng lẻ, băng keo một mặt hoặc hai mặt có thể được sử dụng để gắn chắc chắn lớp kim loại đầu tiên vào lõi cuộn.

Đọc thêm

Các loại băng keo dán điểm bắt đầu của lõi cuộn kim loại

Hiển thị bộ lọc
tesa® 4964
Specifications
390 µm
++
vải
cao su tự nhiên
tesa® 4965 Original
Specifications
205 µm
+
film PET
acrylic cải tiến
tesa® 4968
Specifications
295 µm
+
Film PVC
acrylic cải tiến
tesa® 4970
Specifications
225 µm
+
Film PVC
acrylic cải tiến
tesa® 51970
Specifications
220 µm
+
PP film
acrylic cải tiến