Gắn các chi tiết trang trí

Gắn các chi tiết trang trí

Khi gắn các ứng dụng bằng nhựa hay kim loại trang trí lên cửa trước, băng keo mang lại nhiều ưu điểm, ví dụ như quá trình thực hiện sạch sẽ.

Sản phẩm