Để tránh bị hư hại trong quá trình vận chuyển, có thể sử dụng băng keo.

Cố định an toàn và Bảo vệ Vượt trội

Đặc biệt các bộ phận có thể tháo rời của máy photocopy và máy in cần được cố định và bảo vệ an toàn trong quy trình sản xuất cũng như trong quá trình vận chuyển. Việc này có thể thực hiện một cách hoàn hảo bằng cách sử dụng băng keo của chúng tôi.Giải pháp của chúng tôi cho vận chuyển an toàn