tesa-metal-coil-end-tabbing-illustration

Băng keo dán mép ngoài cuộn kim loại

Băng keo cường lực một mặt của chúng tôi cung cấp độ bám dính mạnh mẽ và độ bền kéo cao để dán và quấn mí thép, cố định chặt cuộn kim loại.

Các loại băng keo dùng cho bán mép ngoài của cuộn kim loại