tesa-marine-industry-tape-for-design-painiting-on-boat

Sơn thiết kế

Băng keo che chắn của chúng tôi mang đến các mép sơn sạch, sắc nét và cực kỳ linh hoạt để việc sơn thiết kế được tối ưu.

Băng keo để sơn thiết kế trên thuyền