tesa-adhesive-tape-solutions-for-metal-industry

Ngành công nghiệp Kim loại

Các giải pháp băng keo tiên tiến của chúng tôi cho quá trình sản xuất kim loại trong ngành sản xuất kim loại và gia công kim loại – từ yếu tố cốt lõi bắt đầu tất cả các cách đến thành phẩm.

Các sản phẩm kim loại là trung tâm của thế giới hiện đại, từ đường sắt, ô tô đến máy giặt. Quá trình sản xuất từ thép cơ bản thành các sản phẩm cao cấp hơn – từ các sản phẩm cuộn dài đến cuộn tròn và từ cấp tiêu chuẩn đến cấp đặc biệt – phức tạp và đa dạng. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các giải pháp băng keo tiên tiến được thiết kế để tối ưu hóa sản xuất và giảm lãng phí dọc theo chuỗi giá trị cho đến khi trở thành thành phẩm.

Các ứng dụng kim loại chính có thể được tối ưu hóa bằng cách sử dụng các giải pháp băng keo tiên tiến

Ngành sản xuất Kim loại Gia công kim loại