Để tránh bị hư hại trong quá trình vận chuyển, có thể sử dụng băng keo.
Cố định các bộ phận để vận chuyển

Cố định các bộ phận để vận chuyển

Băng keo chằng buộc: Băng keo sẽ đỡ một phần tải trọng do đó những va chạm mạnh không ảnh hưởng tới các bộ phận có thể tháo rời, nhờ đó không xảy ra hư hại.Trong quá trình vận chuyển máy photocopy và máy in, các bộ phận thiết bị cần được đảm bảo an toàn bằng băng keo. Bằng cách đỡ một phần tải trọng, băng keo chằng buộc loại bỏ việc các bộ phận độc lập bị dịch chuyển và qua đó tránh làm hỏng thiết bị. Va chạm mạnh không ảnh hưởng đến các bộ phận có thể tháo rời nhờ có băng keo.

Băng keo khuyến cáo dùng cho ứng dụng này có thể bóc ra không để lại vết và không ảnh hưởng đến bề mặt thậm chí ở nhiệt độ thấp. Ngoài ra, băng keo cần có lớp nền chắc chắn và chịu được lực tác động.

Đọc thêm

Sản phẩm

tesa® 4224
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %
tesa® 4287
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
144 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
150 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
114 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
116 µm
32.5 %
tesa® 64283
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
77 µm
35 %
tesa® 64283 PV1 Easy Unwinding
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
77 µm
35 %
tesa® 64284
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
110 µm
35 %
tesa® 64293
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
72 µm
30 %
tesa® 64294
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
107 µm
30 %
tesa® 64500
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
110 µm
32 %
Tải xuống