Thin film solar cell module open air

Mô-đun năng lượng mặt trời màng mỏng

Mô-đun năng lượng mặt trời màng mỏng là một giải pháp đã được thiết lập và hiệu quả về mặt chi phí, đặc biệt đối với các hệ thống gắn trên mặt đất có quy mô tiện ích và các bộ phận năng lượng mặt trời tích hợp trong tòa nhà

TỔNG QUAN DẪN ĐIỆN LỚP LÁ ĐỒNG CÁCH NHIỆT BĂNG DÍNH ĐỂ PHỦ KÍN CỐ ĐỊNH ĐƯỜNG RAY PHÍA DƯỚI CỐ ĐỊNH DÂY CÁP CHE LỖ CỐ ĐỊNH HỘP ĐẤU NỐI

Thị trường năng lượng là một môi trường có tính cạnh tranh cao và chúng tôi hiểu nhu cầu liên tục cải tiến sản phẩm và quy trình. Do đó, chúng tôi cung cấp cho bạn loại lõi sẵn sàng để sử dụng cũng như các giải pháp kết dính tùy chỉnh cho các yêu cầu cụ thể của bạn. Hãy tận dụng kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi để nâng cao sản xuất của bạn và phát triển các dòng mô-đun mới!

TỔNG QUAN

Khám phá các ứng dụng của chúng tôi với mô-đun năng lượng mặt trời màng mỏng

Băng dính dẫn điện - mô-đun năng lượng mặt trời thế hệ 2
Charge collection - 2nd generation solar module
Cách nhiệt với lớp màng mỏng bằng chì
Lead foil insulation - 2nd generation solar module
Băng dính để phủ kín
Ribbon black-out - 2nd generation solar module
Cố định đường ray phía sau
Back rail fixation - 2nd generation solar module
Cố định dây cáp
Cable fixation - 2nd generation solar module
Che phủ lỗ khi cán màng
Hole covering - 2nd generation solar module
Cố định hộp đấu nối
Junction box fixation - 2nd generation solar module
2nd generation solar module exploded view
Băng dính dẫn điện - mô-đun năng lượng mặt trời thế hệ 2
Charge collection - 2nd generation solar module
Cách nhiệt với lớp màng mỏng bằng chì
Lead foil insulation - 2nd generation solar module
Băng dính để phủ kín
Ribbon black-out - 2nd generation solar module
Cố định đường ray phía sau
Back rail fixation - 2nd generation solar module
Cố định dây cáp
Cable fixation - 2nd generation solar module
Che phủ lỗ khi cán màng
Hole covering - 2nd generation solar module
Cố định hộp đấu nối
Junction box fixation - 2nd generation solar module