Cố định dây cáp

Cố định dây cáp của hộp đựng mối nối mạch điện

Băng keo một mặt của chúng tôi lý tưởng dùng để đảm bảo an toàn dây cáp quang điện trong quá trình vận chuyển và lắp đặt.

Sản phẩm