Băng keo nối tesa® dùng cho sản xuất bìa gợn sóng

Băng keo nối dùng cho sản xuất bìa các tông gợn sóng

Nối chắc chắn toàn bộ các loại giấy trong sản xuất bìa các tông gợn sóng, thậm chí khi máy vận hành ở tốc độ cao và điều kiện nhiệt độ cao.

Băng keo nối tesa® dùng cho sản xuất giấy gợn sóng