Băng keo nối tesa® dùng cho sản xuất bìa gợn sóng

Băng keo nối dùng cho sản xuất bìa các tông gợn sóng

Nối chắc chắn toàn bộ các loại giấy trong sản xuất bìa các tông gợn sóng, thậm chí khi máy vận hành ở tốc độ cao và điều kiện nhiệt độ cao.

Để nối các loại giấy khác nhau của lớp lót và lớp dập sóng, chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm băng keo nối hai mặt toàn diện. Các sản phẩm bảo đảm khâu chuẩn bị nối nhanh và có độ gắn dính cao dùng cho nối chắc chắn cũng như khả năng chịu nhiệt và chịu cắt, đảm bảo công đoạn sản xuất bìa gợn sóng ổn định. Công thức keo dính đặc biệt và trọng lượng lớpphủ cao đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất và liên kết chắc chắn, thậm chí trên bề mặt thô và đòi hỏi khắt khe.

Băng keo nối tesa® dùng cho sản xuất giấy gợn sóng