Băng keo nối tesa® dùng cho vật liệu màng phim

Băng keo nối dùng cho các vật liệu dạng phim

Các nhà gia công cắt màng phim hưởng lợi ích từ kinh nghiệm trong nhiều thập kỷ của chúng tôi từ các dòng băng keo nối tùy chỉnh dung cho màng phim.

Giải pháp băng keo nối màng phim tesa®