Giải pháp băng keo tesa cho năng lượng tái tạo

Năng lượng Tái tạo

Chúng tôi cống hiến cho ngành năng lượng tái tạo.

Các chuyên gia của chúng tôi về bán hàng, kỹ thuật và nghiên cứu và phát triển có mặt trên toàn cầu, cung cấp cho ngành các giải pháp đã được chứng minh. Đón nhận lợi ích từ chuyên môn của chúng tôi để biến mục tiêu của bạn thành hiện thực.

Đón nhận lợi ích từ các Giải pháp đã được Chứng minh của Chúng tôi cho Ngành công nghiệp Gió và Năng lượng Mặt trời

Công nghệ & Xu hướng

Một tấm năng lượng mặt trời.

Từ Silicon đến Băng keo – Sự thay đổi tư duy đối với việc sản xuất tấm năng lượng mặt trời

Việc theo đuổi quá trình sản xuất và tối ưu hóa đã dẫn đến một công ty của Thụy Điển không chỉ tesa và ACXplus, mà còn báo trước một "sự chuyển đổi mô hình" từ keo lỏng sang băng keo hai mặt.

Đọc thêm