Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để bảo vệ tạm thời bề mặt xe

Bảo vệ bề mặt tạm thời

Màng phim bảo vệ của chúng tôi cho các ứng dụng nội thất giảm thiểu rủi ro bụi bẩn và thiệt hại.

Các loại băng keo bảo vệ bề mặt tạm thời