Băng keo xốp tesa® 656xx Removable Series có thể được tháo bỏ mà không để lại vết keo dính, nhờ thiết kế mới độc đáo của sản phẩm.

GIẢI PHÁP BĂNG KEO CÓ THỂ GỠ BỎ MÀ KHÔNG ĐỂ LẠI VẾT KEO

Băng keo có thể gỡ bỏ của tesa là một giải pháp lý tưởng cho việc dán tạm thời, không để lại vết keo mà không làm hư hỏng các bề mặt.