Cố định các bộ phận để vận chuyển

Các giải pháp băng keo chính của chúng tôi cho máy photocopy và máy in

Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho hàng loạt các ứng dụng đa dạng và hoàn chỉnh.

Giải pháp thiết bị sử dụng trong văn phòng

Băng keo tesa có thể dùng để gắn và liên kết các ứng dụng khác nhau cũng như bịt kín lỗ, dán bộ phận dẫn giấy, bảo vệ về mặt, đóng gói, và đảm bảo an toàn khi vận chuyển. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các giải pháp đặc biệt cho panô điều khiển và màn hình tân tiến nhất hiện nay, cung cấp  giải pháp hoàn chỉnh cho các dòng máy photocopy và máy in.