Gia cố trước khi phun

Gia cố

Giữ khuôn thật chặt tại chỗ nối của hai bộ phận (ví dụ, phần thân PS và vỏ ngoài kim loại) nhằm tránh hư hại xốp PU trong quá trình phun.

Sản phẩm