Gia cố

Gia cố

Giữ khuôn thật chặt tại chỗ nối của hai bộ phận (ví dụ, phần thân PS và vỏ ngoài kim loại) nhằm tránh hư hại xốp PU trong quá trình phun.Trong quá trình xốp PU được phun, có thể gây hư hại các bộ phận. Băng keo dùng để giữ khuôn chặt với nhau tại nơi hai bộ phận được gắn kết với nhau (ví dụ, phần thân PS và vỏ ngoài kim loại). Điều này tránh nguy cơ xảy ra hư hại trong quá trình phun.

Băng keo sử dụng cho ứng dụng này phải có độ bền kéo cao và độ bền cắt, xé cao. Bạn có thể tháo băng keo ra mà không để sót keo lại trên bề mặt.

Đọc thêm

Sản phẩm

tesa® 4287

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %

tesa® 4289

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
144 µm
35 %

tesa® 4289

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
150 µm
35 %

tesa® 4298

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
114 µm
35 %

tesa® 4298

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
116 µm
32.5 %

tesa® 64284

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
110 µm
35 %

Tải xuống