Gia cố trước khi phun

Gia cố

Giữ khuôn thật chặt tại chỗ nối của hai bộ phận (ví dụ, phần thân PS và vỏ ngoài kim loại) nhằm tránh hư hại xốp PU trong quá trình phun.

Trong quá trình xốp PU được phun, có thể gây hư hại các bộ phận. Băng keo dùng để giữ khuôn chặt với nhau tại nơi hai bộ phận được gắn kết với nhau (ví dụ, phần thân PS và vỏ ngoài kim loại). Điều này tránh nguy cơ xảy ra hư hại trong quá trình phun.

Băng keo sử dụng cho ứng dụng này phải có độ bền kéo cao và độ bền cắt, xé cao. Bạn có thể tháo băng keo ra mà không để sót keo lại trên bề mặt.

Sản phẩm