Băng keo tesa chuyên dụng dùng để che phủ xe tải và bảo về bề mặt sơn

Che phủ và bảo vệ

Tối ưu hóa quy trình che phủ với băng keo để sơn phun, sơn bột và phun cát.

Các loại băng keo dùng để dán che phủ và bảo vệ