Băng keo giấy

Lý tưởng dùng cho ứng dụng giữ và bó với lực nhẹ.