Thiết bị điện tử: Gắn thấu kính

Ứng dụng gắn màn hình

Băng keo của chúng tôi dùng cho ống kính và gắn màn hình cảm ứng đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong ứng dụng gắn màn hình của bạn .Băng keo hiệu năng cao đáp ứng nhu cầu cao về gắn màn hình

Có nhiều ứng dụng gắn màn hình khác nhau có nhu cầu cao về băng keo. Do sử dụng nhiều, nên khả năng chịu va chạm do rơi và sốc có vai trò quan trọng ở mọi nơi mọi lúc đối với các thiết bị điện tử có màn hình LCD hay màn hình LED. Ngoài ra, ngày càng có nhiều yêu cầu quan trọng khác như chịu nước, chống rò rỉ sáng và khả năng chịu hóa chất liên quan đến da như mồ hôi (bã nhờn) và mỹ phẩm lỏng.

Dòng sản phẩm của chúng tôi mang lại các giải pháp tối ưu cho ứng dụng gắn kết như gắn ống kính, gắn khung, gắn màn hình cảm ứng, gắn màn hình và gắn tấm ốp mặt sau.

Đọc thêm
Gắn thấu kính trên điện thoại cong
Gắn thấu kính trên điện thoại thông minh
Gắn thấu kính trên điện thoại thông minh
Gắn mô đun LCD

Gắn thấu kính trên điện thoại cong

Gắn thấu kính trên điện thoại thông minh

Gắn thấu kính trên điện thoại thông minh

Gắn mô đun LCD

Đặc tính sản phẩm

 • Khả năng chịu sốc cao
 • Khả năng chịu va chạm do rơi và sốc cao
 • Khả năng chịu hóa chất, ví dụ bã nhờn
 • Đặc tính chặn ánh sáng
Đọc thêm

Giải pháp của chúng tôi

 • Băng keo chống lực va chạm chất lượng cao
 • Băng keo có thể dán lại
 • Băng keo chịu sốc cao
 • Công nghệ chống sốc và lực đẩy
 • Băng keo chịu hóa chất
 • Băng keo xốp PE
 • Băng keo lõi acrylic
Đọc thêm

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc
tesa® 8853
Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm
tesa® 8854
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 8857
Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm
tesa® 51576
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic
120 µm
tesa® 61225
Specifications
film PET
đặc trưng
250 µm
60 %
tesa® 61250
Specifications
film PET
đặc trưng
50 µm
50 %
tesa® 61360
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 61365
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 61370
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 61375
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 61380
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %
tesa® 61385
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %
tesa® 61390
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %
tesa® 61395
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %
tesa® 61735
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
300 µm
80 %
tesa® 61760
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 61765
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 61770
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 61775
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 61780
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %
tesa® 61785
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %
tesa® 61790
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %
tesa® 61815 SPT Series
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
300 µm
80 %
tesa® 61825 SPT Series
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
250 µm
60 %
tesa® 61845 SPT Series
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
230 µm
60 %
tesa® 61865 SPT Series
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 61885 SPT Series
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %
tesa® 61895 SPT Series
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %
tesa® 62624
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
200 µm
340 %
tesa® 62648
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
400 µm
50 %
tesa® 62865
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
250 µm
220 %
tesa® 62932
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
500 µm
270 %
tesa® 66826
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
300 µm
240 %
tesa® 75720
Specifications
PETP
acrylic cải tiến
200 µm
100 %
tesa® 75725
Specifications
PETP
acrylic cải tiến
250 µm
100 %
tesa® 75735
Specifications
PETP
acrylic cải tiến
350 µm
100 %
tesa® 60980
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
140 µm
tesa® 61795
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %
tesa® 62625
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
250 µm
340 %
tesa® 62645
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
250 µm
50 %
tesa® 66824
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
200 µm
190 %
tesa® 66825
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
250 µm
220 %
Tải xuống