Ứng dụng gắn màn hình

Ứng dụng gắn màn hình

Băng keo của chúng tôi dùng cho ống kính và gắn màn hình cảm ứng đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong ứng dụng gắn màn hình của bạn .Băng keo hiệu năng cao đáp ứng nhu cầu cao về gắn màn hình

Có nhiều ứng dụng gắn màn hình khác nhau có nhu cầu cao về băng keo. Do sử dụng nhiều, nên khả năng chịu va chạm do rơi và sốc có vai trò quan trọng ở mọi nơi mọi lúc đối với các thiết bị điện tử có màn hình LCD hay màn hình LED. Ngoài ra, ngày càng có nhiều yêu cầu quan trọng khác như chịu nước, chống rò rỉ sáng và khả năng chịu hóa chất liên quan đến da như mồ hôi (bã nhờn) và mỹ phẩm lỏng.

Dòng sản phẩm của chúng tôi mang lại các giải pháp tối ưu cho ứng dụng gắn kết như gắn ống kính, gắn khung, gắn màn hình cảm ứng, gắn màn hình và gắn tấm ốp mặt sau.

Đọc thêm
Gắn thấu kính trên điện thoại cong
Gắn thấu kính trên điện thoại thông minh
Gắn thấu kính trên điện thoại thông minh
Gắn mô đun LCD

Đặc tính sản phẩm

 • Khả năng chịu sốc cao
 • Khả năng chịu va chạm do rơi và sốc cao
 • Khả năng chịu hóa chất, ví dụ bã nhờn
 • Đặc tính chặn ánh sáng
Đọc thêm

Giải pháp của chúng tôi

 • Băng keo chống lực va chạm chất lượng cao
 • Băng keo có thể dán lại
 • Băng keo chịu sốc cao
 • Công nghệ chống sốc và lực đẩy
 • Băng keo chịu hóa chất
 • Băng keo xốp PE
 • Băng keo lõi acrylic
Đọc thêm

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc

tesa® 4940

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
160 µm

tesa® 8853

Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm

tesa® 8854

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm

tesa® 8857

Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm

tesa® 51576

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic
120 µm

tesa® 60980

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
140 µm

tesa® 61225

Specifications
film PET
đặc trưng
250 µm
60 %

tesa® 61250

Specifications
film PET
đặc trưng
50 µm
50 %

tesa® 61360

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 61365

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 61370

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 61375

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 61380

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %

tesa® 61385

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %

tesa® 61390

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %

tesa® 61395

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %

tesa® 61735

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
300 µm
80 %

tesa® 61760

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 61765

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 61770

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 61775

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 61780

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %

tesa® 61785

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %

tesa® 61790

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %

tesa® 61795

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %

tesa® 61815 SPT Series

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
300 µm
80 %

tesa® 61825 SPT Series

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
250 µm
60 %

tesa® 61845 SPT Series

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
230 µm
60 %

tesa® 61865 SPT Series

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 61885 SPT Series

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %

tesa® 61895 SPT Series

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %

tesa® 62624

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
200 µm
340 %

tesa® 62625

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
250 µm
340 %

tesa® 62645

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
250 µm
50 %

tesa® 62648

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
400 µm
50 %

tesa® 62865

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
250 µm
220 %

tesa® 62932

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
500 µm
270 %

tesa® 66824

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
200 µm
190 %

tesa® 66825

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
250 µm
220 %

tesa® 66826

Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
300 µm
240 %

tesa® 75720

Specifications
PET
acrylic cải tiến
200 µm
100 %

tesa® 75725

Specifications
PET
acrylic cải tiến
250 µm
100 %

tesa® 75735

Specifications
PET
acrylic cải tiến
350 µm
100 %

Tải xuống