Thiết bị điện tử: Gắn thấu kính

Ứng dụng gắn màn hình

Băng keo của chúng tôi dùng cho ống kính và gắn màn hình cảm ứng đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong ứng dụng gắn màn hình của bạn .

Sản phẩm