cố định pin

Gắn cố định và căn chỉnh pin

Băng keo cố định pin một mặt của chúng tôi giữ cho pin mặt trời và chuỗi pin ở nguyên vị trí trong quá trình sản xuất mô đun.

Sản phẩm