Tinh thần và chương trình của chúng tôi

Tinh thần và chương trình của chúng tôi

Cùng nhau gắn kết thế giới –
vì một tương lai bền vững

Chúng tôi luôn coi trọng trách nhiệm của mình đối với xã hội và môi trường. Tính bền vững là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của tesa trong nhiều năm.

Mục tiêu nâng cao trách nhiệm đối với thế giới quanh ta đang ngày càng quan trọng hơn - đối với chúng tôi dưới tư cách là một công ty, cũng như đối với các nhân viên, đối tác kinh doanh và khách hàng của chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi đặt mục tiêu ưu tiên tính bền vững tại tesa và bắt tay vào thực hiện quá trình chuyển đổi trong hoạt động kinh doanh quan trọng này một cách nhanh chóng và khẩn trương hơn đáng kể so với dự kiến.  

Việc tìm kiếm một cách tiếp cận khoa học và toàn diện để quyết định hành động là điều cần thiết đối với một công ty trong ngành công nghiệp hóa chất như chúng tôi. tesa có đội ngũ hơn năm trăm nhà khoa học, kỹ sư và nhà phát triển sản phẩm trên toàn cầu. Họ chính là những người đang tạo ra các sản phẩm và quy trình sáng tạo. Tuy nhiên trong nhiều lĩnh vực, chỉ khi nhà cung cấp và khách hàng có mối quan hệ đối tác chặt chẽ thì mới đạt được sự tiến bộ. Theo đó, sự hợp tác và mối quan hệ đối tác về tính bền vững trở thành trọng tâm không thể thiếu trong chiến lược tesa mới.

Chúng tôi muốn trực tiếp giải quyết vấn đề phức tạp này bằng tất cả khả năng của mình. Một thách thức chúng tôi mong muốn giải quyết.

Nguyên tắc chỉ đạo của chúng tôi

  • Chúng tôi có quan điểm khoa học và toàn diện về tính bền vững.
  • Chúng tôi đạt được tăng trưởng bền vững bằng cách tập trung vào việc đổi mới.
  • Chúng tôi thúc đẩy quá trình chuyển đổi theo hướng bền vững một cách minh bạch, nhất quán và có trách nhiệm.

Chương trình phát triển bền vững của chúng tôi

Công ty chúng tôi gắn bó chặt chẽ với xã hội và môi trường. Không có xã hội lành mạnh thì không có nền kinh tế lành mạnh – không có môi trường lành mạnh thì không có xã hội lành mạnh.

Do đó, chúng tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ chuỗi giá trị của mình và luôn cân nhắc trong suốt vòng đời để hạn chế tác động đến môi trường.

Dựa trên sự hiểu biết này, chúng tôi đã đưa ra chương trình phát triển bền vững thể hiện quan điểm tổng thể của mình.

Chương trình này mang lại sự rõ ràng cũng như định hướng cho những nỗ lực và sự đầu tư của chúng tôi theo hướng có ý nghĩa nhất.

chương trình