Gắn biểu tượng

Gắn biểu tượng

Băng keo nhựa: Với băng keo hai mặt, có thể gắn biểu tượng mà không cần đục thủng các lớp nền nhựa.