PVC Foam Tape

Băng Keo Xốp PVC

Dòng băng keo xốp một mặt 600, 601 & 602 - Với thiết kế đóng kín của lớp bọt xốp với các mật độ siêu mềm, mềm và trung bình. Bọt xốp có khả năng chống tia cực tím, ozon, oxy hóa và nấm, làm cho nó rất phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời.PVC Foam

Dòng băng keo xốp tesa® 600, 601 & 602

Băng keo xốp kín PVC có sẵn trong ba mật độ xốp khác nhau để phù hợp với yêu cầu các ứng dụng. Xốp của chúng tôi có sẵn trong mật độ siêu mềm, mềm và trung bình cứng. Xốp có khả năng chống tia cực tím, ozon, oxy hóa và nấm, làm cho nó rất phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời.

Dòng băng keo xốp PVC 

  • 600 Series - Mật độ siêu mềm
  • 601 Series - Mật độ mềm
  • 602 Series - Mật độ trung bình cứng

Dòng băng keo siêu mềm 600

Hiển thị bộ lọc
tesa® 60006
Specifications
xốp PVC
acrylic
6400 µm
140 %
tesa® 60009
Specifications
xốp PVC
acrylic
9500 µm
140 %
tesa® 60012
Specifications
xốp PVC
acrylic
12700 µm
140 %
tesa® 60103
Specifications
xốp PVC
acrylic
3200 µm
150 %
tesa® 60105
Specifications
xốp PVC
acrylic
4800 µm
150 %
tesa® 60106
Specifications
PVC mềm
acrylic
6400 µm
150 %
tesa® 60112
Specifications
xốp PVC
acrylic
12700 µm
150 %
tesa® 60119
Specifications
xốp PVC
acrylic
19000 µm
150 %
tesa® 60202
Specifications
xốp PVC
acrylic
1600 µm
130 %
tesa® 60203
Specifications
xốp PVC
acrylic
3200 µm
130 %
tesa® 60204
Specifications
xốp PVC
acrylic
4000 µm
130 %
tesa® 60206
Specifications
xốp PVC
acrylic
6400 µm
130 %
tesa® 60209
Specifications
xốp PVC
acrylic
9500 µm
130 %
tesa® 60212
Specifications
xốp PVC
acrylic
12700 µm
130 %