Giải pháp băng keo tesa cho các Ngành

Các giải pháp của băng keo cho ngành giấy và in ấn

Băng keo nối giấy hay màng phim và băng keo dán bản in flexo là một vài ví dụ trong dòng sản phẩm hoàn chỉnh của chúng tôi dùng cho quy trình sản xuất và gia công vật liệu cuộn.