Thiết bị điện tử: Băng keo cản OLED

Giải pháp băng keo màng chắn dùng để bảo vệ màn hình OLED

Băng keo màng chắn cung cấp giải pháp tin cậy để bảo vệ màn hình và ứng dụng chiếu sáng.

Sản phẩm