Thiết bị điện tử: Băng keo cản OLED

Giải pháp băng keo màng chắn dùng để bảo vệ màn hình OLED

Băng keo màng chắn cung cấp giải pháp tin cậy để bảo vệ màn hình và ứng dụng chiếu sáng.

Giải pháp băng keo để bảo vệ các vật liệu nhạy cảm

Băng keo màng chắn dùng cho bộ phận OLED đòi hỏi có chức năng đặc biệt cũng như thuộc tính quang học nhằm mang lại độ linh hoạt của màn hình OLED và cả khi chiếu sáng. Do đó, chúng tôi cung cấp băng keo màng chắn giúp bảo vệ ngay lập tức và trực tiếp vật liệu OLED mà không bị giảm chất lượng do hơi nước gây ra.

Ứng dụng

  • Phù hợp với OLED cứng và dẻo

Đặc tính sản phẩm

  • Băng keo trong suốt quang học
  • Hiệu quả rào cản ưu việt
  • Hiệu quả thích ứng và thẩm thấu rất cao
  • Tạo rào cản hiệu quả ngăn ôxy và hơi nước

 

Sản phẩm