Thiết bị - Cố định Giá để đồ và Ngăn kéo để vận chuyển

Cố định an toàn Giá để đồ và Ngăn kéo để vận chuyển

Cố định bằng băng keo trong quá trình vận chuyển giúp tránh hư hại đặc biệt cho giá làm bằng kính cũng như các kệ lỏng lẻo và các bộ phận nhỏ khác.

Sản phẩm