Thiết bị - Cố định Giá để đồ và Ngăn kéo để vận chuyển

Cố định an toàn Giá để đồ và Ngăn kéo để vận chuyển

Cố định bằng băng keo trong quá trình vận chuyển giúp tránh hư hại đặc biệt cho giá làm bằng kính cũng như các kệ lỏng lẻo và các bộ phận nhỏ khác.

Giá để đồ, ngăn kéo lỏng và các bộ phận nhỏ khác có thể được giữ nguyên vị trí trong quá trình vận chuyển bằng cách sử dụng băng keo chằng, buộc bảo vệ. Để tránh gây hư hại các bộ phận, đặc biệt là giá bằng kính trong quá trình vận chuyển bằng cách sử dụng băng keo loại mạnh, có thể được tháo ra mà không để sót lại keo.

Băng keo sử dụng phải có độ bền kéo cao để tránh phát ra tiếng kêu và không bị rách.

Sản phẩm