Trong quá trình vận chuyển giá kính và ngăn kéo lỏng được cố định bằng băng keo chằng buộc.

Cố định an toàn Giá để đồ và Ngăn kéo để vận chuyển

Cố định bằng băng keo trong quá trình vận chuyển giúp tránh hư hại đặc biệt cho giá làm bằng kính cũng như các kệ lỏng lẻo và các bộ phận nhỏ khác.Giá để đồ, ngăn kéo lỏng và các bộ phận nhỏ khác có thể được giữ nguyên vị trí trong quá trình vận chuyển bằng cách sử dụng băng keo chằng, buộc bảo vệ. Để tránh gây hư hại các bộ phận, đặc biệt là giá bằng kính trong quá trình vận chuyển bằng cách sử dụng băng keo loại mạnh, có thể được tháo ra mà không để sót lại keo.

Băng keo sử dụng phải có độ bền kéo cao để tránh phát ra tiếng kêu và không bị rách.

Đọc thêm

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc
tesa® 4224
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %
tesa® 4287
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
144 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
116 µm
32.5 %
tesa® 64250
Specifications
MOPP
acrylic
79 µm
30 %
tesa® 64283
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
77 µm
35 %
tesa® 64284
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
110 µm
35 %
tesa® 64293
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
72 µm
30 %
tesa® 64294 PV0
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
107 µm
30 %
Tải xuống