Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để bảo vệ vĩnh viễn bề mặt xe

Bảo vệ bề mặt vĩnh viễn

Phim bảo vệ sơn của chúng tôi bảo vệ lớp sơn xe khỏi bị hư hại do đá và vết trầy xước.