Gắn xốp lên tài liệu

Gắn lớp đệm bằng xốp

Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt gắn trực tiếp lớp đệm bằng xốp vào mặt sau của lớp nền trên toàn bộ diện tích.