Nối tấm lưng

Nối tấm lưng của đồ nội thất

Khi tấm lưng được nối tin cậy và vĩnh viễn sẽ giúp đơn giản hóa công đoạn phân phối và tăng chất lượng tổng thể của chi tiết.