Appliances washing machine and dishwasher banner

Giải pháp băng dính cho 
Máy giặt và máy rửa bát

Gắn màn hình Gắn cửa kính Gắn các chi tiết trang trí Cố định các bộ phận nhỏ Tải về Liên hệ chúng tôi

Chia sẻ hành trình hướng đến sản xuất thiết bị điện gia dụng hiện đại thông qua danh mục các giải pháp kết dính cho máy giặt và máy rửa bát của chúng tôi - để cố định chắc chắn và ứng dụng dễ dàng.

Contact us appliances campaign ripple effect gif

Bạn đang tìm kiếm giải pháp gì?

Để tìm sản phẩm phù hợp với yêu cầu ứng dụng chính xác của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách sử dụng mẫu sau.
Tổng quan về các sản phẩm chúng tôi cung cấp sau đây.
Theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ theo cách phù hợp với bản chất của yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Cảm ơn yêu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Something went wrong. Please try again later.

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Phát triển các thiết bị phù hợp với tương lai là một hành trình. Vậy tại sao không thực hiện bước đầu tiên đó bằng cách liên hệ với nhóm chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay và xem chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ như thế nào.
Theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ theo cách phù hợp với bản chất của yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Cảm ơn yêu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Something went wrong. Please try again later.