Next generation solar building applied

Mô-đun năng lượng mặt trời thế hệ mới

Vai trò của mô-đun năng lượng mặt trời màng mỏng thế hệ mới đang ngày càng tăng trong sản xuất điện

TỔNG QUAN CHẤT KẾT DÍNH CHO MÔ-ĐUN DÁN MÀNG CHẮN Lớp laminate LỚP XEN GIỮA BẢO VỆ DẪN ĐIỆN LỚP LÁ ĐỒNG CÁCH NHIỆT CỐ ĐỊNH HỘP ĐẤU NỐI BẢO VỆ VẬN CHUYỂN

Vật liệu quang điện siêu mỏng, công suất cao, linh hoạt ngày càng được nghiên cứu và phát triển hơn nữa. Các sản phẩm tự cấp nguồn trong tương lai sẽ bao gồm cảm biến, thiết bị đeo, và thiết bị IoT cùng các vật liệu mới được phát triển sẽ cung cấp nguồn điện di động bất cứ khi nào bạn cần tới thiết kế trọng lượng nhẹ. Tương lai của năng lượng mặt trời rất thú vị và mang lại tiềm năng ngoài sức tưởng tượng.
Chúng tôi mong muốn đóng góp cho sự phát triển trong tương lai của bạn bằng kiến thức chuyên môn sâu rộng về chất kết dính của chúng tôi trong thị trường năng lượng mặt trời, cũng như với tư cách là chuyên gia về sản xuất thiết bị điện tử.

TỔNG QUAN

Khám phá các giải pháp của chúng tôi dành cho mô-đun năng lượng mặt trời thế hệ tiếp theo

Gắn Tấm Pin Với Nhau
Module bonding - 3rd generation solar module
Cán Màng Chắn
Barrier film lamination - 3rd generation solar module
Cán Màng Phân Lớp
Layer lamination - 3rd generation solar module
Bảo Vệ Bề Mặt Tạm Thời
Temporary protection interlayer - 3rd generation solar module
Băng Dính Dẫn Điện
Charge collection - 3rd generation solar module
Màng Chì Cách Điện
Lead foil insulation - 3rd generation solar module
Cố Định Hộp Đấu Nối
Junction box fixation - 3rd generation solar module
Bảo Vệ Vận
Transport surface protection - 3rd generation solar module
3rd generation solar module exploded view
Gắn Tấm Pin Với Nhau
Module bonding - 3rd generation solar module
Cán Màng Chắn
Barrier film lamination - 3rd generation solar module
Cán Màng Phân Lớp
Layer lamination - 3rd generation solar module
Bảo Vệ Bề Mặt Tạm Thời
Temporary protection interlayer - 3rd generation solar module
Băng Dính Dẫn Điện
Charge collection - 3rd generation solar module
Màng Chì Cách Điện
Lead foil insulation - 3rd generation solar module
Cố Định Hộp Đấu Nối
Junction box fixation - 3rd generation solar module
Bảo Vệ Vận
Transport surface protection - 3rd generation solar module